Utställning/Premiering

 

Premieringar 2019

Preliminära datum:

Bjärsjölagård 13/7

Önnesstad 14/7

Bollerup  17/8

Gånarp 17/9

 

Utställningsresultat:

                      2017                       

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

BIS/BIM/RESERV-BIS


Premieringsresultat:

2018

2017

2016

2015