Aktiviteter för Russ 2024

Aktiviteter 2024

 

Årsmöte Skånes Russavelsförening: 18 Februari 

Årsmöte Svenska Russavelförening: 7 April

 

Rid och Körtur: 

Russkul:  

Utsällning: 

 

Gotlands russ tidningen:

Manus stopp: (Maila gärna in om det är något ni vill att vi ska ha med i tidningen) 

Utskick: