Styrelsen

Några av den nyvalda styrelsen på Årsmötet 2023. 

 

Ordförande:

Emmelie Nilsson, Tomelilla

emmelie_93@hotmail.com

Tel. 076-1482036

 

Vice ordförande:    

Marita Jönsson, Örkelljunga 

marita.jonsson1@hotmail.com

Tel. 073-3203418

 

Sekreterare: 

 

 

Elin Månsson, Tomelilla 

elin.mansson1993@outlook.com

 

Kassör:

Helen Einarsson, Benestad

Tel.070-5790448

h_einarsson@outlook.com

______________________________________________________

 

Ledamot:

Anna-Karin Gudmundsson, Andrarum                                                                                       

070-2960124

info.skaneruss@gmail.com

 

Suppleanter:

Frida Dahl

Sara Johansson

Josefin Olsson

Per Gudmundsson

 

Webbmaster:

Frida Dahl, Örkelljunga

frida.dahl2005@gmail.com

 

Valberedning:

Styrelsen agerar valberedning.