Styrelsen 2022

 

Ordförande:

Helen Einarsson, Benestad

Tel.070-5790448

h_einarsson@outlook.com

Vice ordförande:    

Lotta Åberg

Sekreterare: 

Anna-Karin Gudmundsson, Andrarum                                                                                       070-2960124

info.skaneruss@gmail.com

Kassör

Kerstin Olsson, Genarp
073-1803279

Ledamot   

Annika Lundahl, Löberöd

tel. 073-3790602                     

Suppleanter   

Angelica Månsson

Per Gudmundsson

Catrine Bengtsson

Annika Gudmundsson

Webbmaster  

Anna-Karin Gudmundsson, Andrarum

fam.gudmundsson@hotmail.se

Valberedning  

Styrelsen agerar valberedning.