Årsmöte kallelse

Söndagen den 8/3 kl. 14.00 håller vi årsmöte i Harlösa församlingshem. På mötet kommer vi välja styrelse för 2020, dela ut priser och diplom. Som vanligt kommer vi att erbjuda förtäring till självkostnadspris; 75 kr för vuxna och 50 kr för barn under 15 år. Anmälan och betalning sker senast den 27/2 till kassor.skaneruss@gmail.com , det går bra att betala via swishnummer 123- 3864048 eller bankgiro 335-8496. OBS glöm inte anmäla allergier eller andra matvanor.

Glöm ej att lämna vandringspriser till Carina Bengtsson snarast. Carinas kontaktuppgifter är carina_calle@hotmail.com.


Medlemsavgift

Vi vill bara påminna er om att betala in 2020 års medlemsavgift senast 7 februari. För att ni inte ska missa all ny information från oss och Tidningen Gotlandsrussets första nummer