Vi välkomnar dig som medlem!

 

Medlem i vår lokalförening blir du genom att sätta in medlemsavgiften på bankgirokontot nedan.
Som medlem får Du 5 gånger per år tidningen "Gotlandsrusset".
Du har dessutom rätt att visa russ på våra utställningar delta i aktiviteter och att sälja russ via våra till salu-listor.
Du får dessutom lokal information i form av medlemsblad.

Ange namn och födelsedata (år, månad, dag) för samtliga familjemedlemmar, adress, telefon, ev mobil och e-postadress. Senast den 31 januari måste medlemsavgiften vara betald, för att kassören i sin tur ska kunna betala Skånes Russavelsförenings avgift till Svenska Russavelsföreningen i tid.

 

Årsavgifter
För enskild medlem 300 kr
För familj 350 kr

Bankgiro
335-8496