Vi välkomnar dig som medlem!

 

Medlem i vår lokalförening blir du genom att sätta in medlemsavgiften på bankgirokontot nedan.
Som medlem får Du 5 gånger per år tidningen "Gotlandsrusset".
Du har dessutom rätt att visa russ på våra utställningar delta i aktiviteter och att sälja russ via våra till salu-listor.
Du får dessutom lokal information i form av medlemsblad.

Ange namn och födelsedata (år, månad, dag) för samtliga familjemedlemmar, e-post, mobilnummer, adress, telefon. Skicka infon till kassor.skaneruss@gmail.com. Senast den 31 januari måste medlemsavgiften vara betald, för att kassören i sin tur ska kunna betala Skånes Russavelsförenings avgift till Svenska Russavelsföreningen i tid.

OBS! Går bra att betala in medlemsavgiften efter den 31/1 också om man har missat betala in medlemsavgiften. Om man betalar efter den 31/1 är det inte säkert att man får årets första nummer av Gotlandsrusset eller föreningens medlemsutskick.

Årsavgifter
För enskild medlem 300 kr
För familj 350 kr

Bankgiro
335-8496

swish: 123-3864048