Program lätt dressyr

A till X   Inridning i arbetstrav
X           Halt - Hälsning
X till C   Arbetstrav
    
C           Vänster varv
C till A   Arbetstrav    

A           20 meters volt till vänster    

A till F   Arbetstrav
F till H   Ökad trav, förlängd steglängd
H till C   Arbetstrav

C           20 meters volt till höger    

C till B   Arbetstrav
B           Skritt    

B till A   Mellan skritt
A till X   Mellan skritt
X           Gör halt i 5-7 sekunder    

X till C   Mellan skritt
C till E   Mellan skritt
E           Arbetstrav  

E till B  Arbetstrav
B till A  Arbetstrav
    
A till K  Arbetstrav
K till M  Ökad trav, förlängd steglängd 
   
M          Övergång till arbetstrav
M till C  Arbetstrav    

C till E  Arbetstrav
E till X  Arbetstrav
    
X till G Arbetstrav
G         Halt - Hälsning    
                         

Utridning i fri skritt